Sunday, December 12, 2010

moblog 0004

Datalagringsdirektivet. Etter den tragiske bomben i Sverige, av en såkalt terrorist, så er vi dessverre ett steg nærmere et vedtak i Stortinget. 'Vi må beskyttes'. Det er en altfor close tilfeldighet. Jeg håper ikke politikerne får panikk, for lobbyistene har ny ammo.
KATZENKOENIG 's moblog

No comments: