Thursday, December 16, 2010

Endelig ute?

Ser på BBC WORLD NEWS, og Julian Assange slipper ut mot kausjon. Sverige protesterer.

No comments: