Friday, December 31, 2010

moblog 0010

Uopplyst. Jeg veit ikke hvorfor unge studenter og arbeidere ikke gjør opprør. Legg skolepenga og lønn/pensjon til side litt. Hva er den virkelige grunnen? Det skjer over hele den verden, øst også, og i hele nord-amerika, inkl Canada. Sør-Amerika, Afrika og deler av Asia slåss også, men glemt, og frykta pga media og myndighetene. Noe er i gang... ?KATZENKOENIG