Wednesday, June 15, 2011

Nyheter fra undergrunnen: Solstorm og problemer med mobilnettet

Nyheter fra undergrunnen: Solstorm og problemer med mobilnettet: "NASA SOHO Pick of The Week COR2 (SPECTACULAR BLAST JUNE 10TH 2011) Solforskerne er nærmest stumme av beundring etter den uvanlige s..."

No comments: